Allround industristillas

Typiske eksempler på bruksområder er bygg og anlegg, skipsverft, olje- og gassindustrien, on- og offshore, treforedlings- og papirindustrien, kraftverk, flyproduksjon og flyvedlikehold m.m. I tillegg brukes Layher Allround industristillas i eventbransjen, som understøtte for tribuner, scener og tak.

Hva er et allround industristillas?
Layher Allround industristillas går også under navn som tungstillas, murerstillas og spirstillas.

Stillassystemet er basis for sikker, rask og økonomisk stillasbygging, og er anerkjent blant fagfolk verden over.  

Typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet

Layher Allround industristillas kjennetegnes ved den geniale sammenføyningsteknikken.

Les våre leiebetingelser her

Fordeler med industristillas

Layher Allround industristillas er svært fleksibelt og har nærmest ubegrensede variasjonsmuligheter når det gjelder montering og bruksområder.


Bestill her

Det er veldig fleksibelt

Med Allround industristillas kan man endre bruksmulighetene underveis i prosjektet. Det er også veldig fleksibelt i med tanke på vekt.

Kan tilpasses ujevnt terreng

Vi kan bygge stabile arbeidsplattformer som gjør at man kan komme til på de mest utfordrende områder.

Kan bygges hengende

Det er mulig å bygge stillas hengende i stål- og betongkonstruksjoner. For eksempel ved vedlikehold av bruer.

No items found.

Spørsmål og svar

Er det noe jeg må tenke på før dere kommer og monterer stillaset?

Det kan være noen ting som kan være greit å huske på før monteringen starter.

Eksempel:

- Arbeidsområdet hvor stillaset skal stå må være fritt tilgjengelig før monteringen kan settes i gang.

- Vi kommer med lastebil for å montere stillaset ditt, og har da behov for parkering og riggplass.

Hva om arbeidsområdet er plassert slik at deler av stillaset havner på offentlig vei/fortau e.l?

Da må offentlige etater varsles, og det må søkes kommune/statens vegvesen med arbeidsvarslingsplan og eventuelt skiltplan. Dette kan vi i Fosby Stillas bistå med dersom det er ønskelig. 

‍Hvordan regner dere en leieperiode?

Vi har en minimumsleie på 10 dager. Utover dette blir det tatt leie per kalenderdag

Interesseorganisasjoner

Lei 

Allround industristillas

Send forespørsel om leie av dette produktet ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Tlf.: 69 13 25 03stillas@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17,
1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 03stillas@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...