HMS – Stillas

Fosby Stillas, illustrasjon. Bilde.

Nye opplæringskrav for stillasbruk

Det har kommet nye eller reformulerte krav til opplæring for å bygge stillas. Bestemmelsene er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016. Her kan du laste ned sikkerhetshåndbok i PDF-format.

Kilde: Byggenæringens Landsforening