HMS – Stillas

HMS og Kvalitet

 • Vi har høyt fokus på sikkerhet og faglig kompetanse. Alle våre stillasmontører har derfor stillassertifikat eller fagbrev i stillasbyggerfaget.
 • Vi har tariffavtale som sikrer våre ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Vi benytter i all hovedsak egne, fast ansatte stillasbyggere – som samtlige behersker norsk.
 • Våre stillasmontører er bosatt i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden med omegn, noe som bidrar til en rask responstid.
 • Vi påtar oss gjerne regelmessig kontroll av oppsatt stillas ved forespørsel fra oppdragsgiver.
 • All stillasmontering utføres etter gjeldende forskrifter og i henhold til Arbeidsmiljøloven.
 • Fosby har vært en trygg aktør i stillasbransjen siden 1974.

Stillassystem

 • Vi benytter Layher fasadestillas og Layher allround industristillas som er svært fleksible for
  montering på steder med mye hindringer. I tillegg til standarddeler har vi en rekke spesialkomponenter til allround industristillaser.
 • Tyske Layher er en pådriver i utviklingen av stillassystemer i Europa.
Fosby Stillas, illustrasjon. Bilde.

Nye opplæringskrav for stillasbruk

Det har kommet nye eller reformulerte krav til opplæring for å bygge stillas. Bestemmelsene er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016. Her kan du laste ned sikkerhetshåndbok i PDF-format.

Kilde: Byggenæringens Landsforening

%d bloggere liker dette: