Kran
9/9/19

Nytt høyspentnettverk

Fosby Kran i samarbeid med Nettpartner om nytt høyspentnettverk.

Tilbake

Fosby Kran har blitt engasjert av Nettpartner til å bistå i jobben med å sette opp master til det nye høyspentnettverket som går fra Hasle Trafo, til Råde og til Halmstad.

Det er til sammen 137 master som skal settes opp, og vi regner med at jobben vår er sluttført i løpet av våren 2020.

Kran

Giganttransport gjennom Østfold

Fosby Kran gjennomførte en vellykket spesialtransport fra Rudskogen til Fredrikstad.

Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...