Gjeldende betingelser asfaltering

Generelle leveringsbetingelser for asfaltering

 1. Området må være ryddet og rengjort og fritt for parkerte kjøretøy før arbeidet startes. Merkostnader i forbindelse med manglende klargjøring blir fakturert kunde.
 2. Underlaget må på forhånd være tilstrekkelig komprimert med jevnhet (± 5mm) og fall (min 2%). Dersom området er prosjektert med et mindre fall enn 2% så tar ikke Fosby Anlegg AS ansvaret for eventuelle vannansamlinger på det ferdige dekket.
  Oppdragsgiver sørger også for at ugress fjernes. Fosby Anlegg AS har ikke ansvar for gjennomvekst av vekster etter asfaltering. Bruk av ugressmiddel og/eller fiberduk er hjelpsomme i prosessen til å forhindre dette.
 3. Tilbudet forutsetter at asfaltering kan utføres med 1 rigg og oppstilling av maskiner og utstyr hvis ikke annet er avtalt. Uforutsette kostnader som gjelder ekstra tilrigging og bruk av utstyr vil medføre pristillegg.
  Priser er basert på dagsarbeid. Hvis oppdragsgiver ønsker arbeidet utført om kvelden/natten så må dette avtales før pristilbud blir gitt.
  Arbeidene må utføres innenfor normal asfaltsesong. Slitelag av asfalt bør av kvalitetshensyn ikke legges ved temperaturer under +5°C.
  Det tas værforbehold ved utførelse av arbeidet i form av regn og snø/is.
 4. Fosby Anlegg er ikke ansvarlig for uforutsette skader/setninger i asfaltdekke dersom årsaken er manglende bæreevne i underlaget, samt skader som skyldes uforsvarlig eller overbelastende bruk av dekket.
  Ved tilsvarende mangler/feil fra leverandør sin side så gir vi muligheten mellom å avhjelpe mangelen/feilen eller gi prisavslag.
 5. Dersom ikke annet er oppgitt er de mengdene som legges til grunn i tilbudet, anslåtte mengder. Enhetsprisene forutsetter at omfanget av arbeidet blir tilsvarende det tilbudet angir. Ved overforbruk av asfalt som følge av mangelfull dimensjonering/oppretting av grunn vil ekstrakostnader påløpe per tonn utlagt vare.
 6. Hvis ikke annet er angitt så er det tilbudsdagens gjeldende priser og betingelser som gjelder. Tilbudet er gyldig i 30 dager og omberammet til å gjelde inneværende sesong/driftsår. Ved utførelse etter tilbudets gyldighet tas det forbehold om prisregulering etter SSBs prisindeks.
 7. Faktura skal betales innen 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Purregebyr debiteres med diskonto pluss renter etter gjeldende bestemmelser, pr. påbegynt måned. Fosby Anlegg kan på forhånd foreta en kredittvurdering av oppdragsgiver for å vurdere kredittverdigheten.
 8. Reklamasjoner tilknyttet mangler eller feil ved produktet må fremsettes innen 1 år etter avsluttet arbeid. Oppdragsgiver skal varsle om mangler eller feil og dokumentere dette godt nok for grunnlag til reklamasjon. Reklamasjon sendes til anlegg@fosby.no
 9. Oppdragsgiver og oppdragstaker kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon som etter norsk rett anses som Force Majeure, så som flom, krig, opprør, naturkatastrofer eller andre forhold som ingen rår over. Dette er forhold som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås.


Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF
Kontaktinformasjon:
69 13 25 04anlegg@fosby.no
Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00
Adresse:
Klokkergårdveien 17
1711 Sarpsborg
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...