Våre visjoner og verdier

Vår visjon er: ALLTID TIL STEDE

Som god kunde skal du være trygg på at vi alltid er til stede, hver dag, også når det gjelder som mest!
Vi skal alltid være blant de beste innenfor våre satsningsområder og din foretrukne leverandør.

Våre verdier er: STOLT, RAUS og SOLID

MENNESKER - Vårt arbeidsmiljø skal legge til rette for: 

 • at ansatte skal lykkes gjennom samlet å ha rett og nødvendig kompetanse
 • at ansatte skal føle seg godt ivaretatt, inkludert og det skal være rom for ulikhet
 • trivsel, arbeidsglede og tilstedeværelse
 • stolthet av den historie, identitet, de verdier og den lønnsomhet vi er med på å bygge

MASKINER - Våre maskiner og utstyr skal: 

 • være hensiktsmessige til de oppgaver vi skal løse
 • på best mulig måte ivareta selskapet, miljøet og omgivelsene
 • gjenspeile våre verdier, som stolt, raus og solid samfunnsbygger

MARKED - Vi skal tilpasse oss markedet ved å: 

 • være løsningsorientert, nytenkende og fremtidsrettet
 • by på oss selv, vår kompetanse, yte god service og bygge sterke og varige relasjoner
 • levere kvalitet i alle ledd, både gjennom ord og handling
 • bygge varige verdier for et økonomisk sunt og bærekraftig fundament
 • skape vekst og måloppnåelse, både for hver enkelt og for selskapet

Vi er stolte av at de mennesker og maskiner som gjennom bedriftens snart 100 år lange historie har vært med på å forme oss til den vi er i dag og det er derfor viktig for oss at vi er stolte bærere av vår visjon, våre verdier og vår kultur som fundamenter også for morgendagens eksistens!

%d bloggere liker dette: