Genie 3268 2

Genie 3268, ekstra info. Fosby Lift. Bilde.