FOSBY-fondet

FOSBY-fondet, logo. Bilde.

FOSBYs visjon er «alltid til stede» og med verdier som stolt, raus og solid. For å leve opp til vår visjon og våre verdier har vi opprettet FOSBY-fondet for å understøtte verdien om å være aktiv i lokalmiljøet.

De som oppfordres til å søke er i første omgang frivillige lag, foreninger og organisasjoner som gjør en spesiell innsats i lokalmiljøet.

FOSBY-fondet skal hvert år dele ut 100.000 kroner fordelt på to tildelinger – i april og oktober.

I løpet av disse tildelingene kommer vi til å velge et hovedsponsorat på opptil 30.000 kroner. Resten av beløpet fordeles på mindre sponsorater på opptil 10.000 kroner.

Søknadsfrister

Søknadsfrister er innen hhv. 1. mars og 1. september hvert år.

Søknadene vil bli vurdert av en jury bestående av administrasjon og konsernledelse i FOSBY.

Slik søker du

Kortfattet søknad på maks 1 A4-side med opplysninger om søker, formålet det søkes støtte til og totalt budsjett for dette sendes fosbyfondet (a) fosby.no.

Tidligere mottakere av fondsmidler

Se innlegg på FOSBY-bloggen

%d bloggere liker dette: