Veiutbedring i Trøsken, Fv 114

Etter to års anleggsdrift på prosjektene for Statens vegvesen på Fv 114 i Trøsken, går det nå mot ferdigstillelse. De fleste arbeider skal være ferdig til nyttår, og det vil …

Fv 114 Tverrforbindelsen Trøsken. Bilde.

Fv 114 tverrforbindelsen Trøsken

Vi er i full gang med siktutbedringstiltaket i Trøsken og Vamma. Prosjektet for Statens Vegvesen skal i utgangspunktet stå ferdig i desember, men større mengder fjell enn prosjektert gjør at …