Fosby Kran har inngått samarbeidsavtale med KIS

Sikkerheten står i høysetet når man jobber med kranløft. For å være sikre på at alt utstyret vårt er i god stand og trygt å jobbe med, må vi i tillegg til de daglige kontrollene ha årlige kontroller utført av en godkjent sakkyndig myndighet – og vi har valgt KIS til denne jobben.