132 kV høyspentkabel i Fredrikstad

I Fredrikstad har vi gående to prosjekter med å legge ny strømforsyning. Dette er nye 132 kV kabler som legges på strekningene Kråkerøy–Gamlebyen og Rødsmyra–Tangen. Strekningen som går fra Kråkerøy …

Hans Kristian Holmen, anleggsleder hos Fosby Anlegg. Bilde.

Ny mann på plass hos Fosby Anlegg!

Vi har gleden av å presentere vår nye anleggsleder, Hans Kristian Holmen. Hans Kristian begynte hos oss mandag 26. februar. Han vil ha oppfølging mot både de som jobber ute på prosjektene og mot kunder, så forhåpentligvis er det mange av dere som vil se ham framover!